по-русски

FENIKS – міжнародна команда травматерапевтів із великим досвідом підтримки громадських активістів і правозахисників під час кризи. Ініціатива спеціалізується на тілесно-орієнтованих методах лікування гострих травм і стресових реакцій, пов’язаних із війною та насильством.

Робота команди FENIKS із травмою охоплює індивідуальну та групову травматерапію, навчання роботі з травмою, підтримку дітей і підлітків та відновлювальні ретрити. FENIKS працює з громадськими активістами в умовах суспільно-політичної кризи в Білорусі та війни в Україні. Наша програма – це спільна робота організацій «Libereco – Partnership for Human Rights» та «Восток-SOS».

Імке Хансен, травматолог, правозахисниця та доктор філософії

FENIKS Білорусь

Із серпня 2020 року FENIKS допомагає громадським активістам, які постраждали від репресій. Ми підтримуємо людей, які були змушені емігрувати, щоб уникнути подальших репресій і тюремного ув’язнення, які не можуть повернутися додому, зустрітися зі своїми близькими та повинні почати нове життя у вигнанні. Ми підтримуємо громадських активістів після звільнення з в’язниці, щоб полегшити їхню соціальну адаптацію та подолати травми.

Також ми підтримуємо волонтерів і волонтерські команди, які допомагають постраждалим від соціально-політичної кризи в Білорусі всередині країни та за її межами.

Тренінг із роботи з травмою для психологів і волонтерів, Львів

FENIKS Україна

Російське вторгнення завдало величезної людської та психологічної шкоди. Смерть і тілесні ушкодження, обстріли і розстріли мирних мешканців, тортури і зґвалтування залишають рани у постраждалих людей, спільнот і суспільства. Евакуація, переміщення і розлучення сімей посилюють труднощі, з якими зараз стикаються люди в Україні.

Численні волонтери долучилися до роботи у відповідь на українську кризу: вони евакуюють людей із постраждалих від бойових дій районів, розподіляють гуманітарну допомогу, документують порушення прав людини, підтримують внутрішньо переміщених осіб і багато іншого. Наше завдання — зміцнити цих активістів, щоб вони могли допомагати, не завдаючи шкоди ні собі, ні іншим.

Наш підхід

Ми працюємо в тілесно-орієнтованому підході, який спрямований на відновлення еластичності та здатності нервової системи справлятися зі стресом і відновлюватися після травми. Наш основний метод, Somatic Experiencing, не вимагає обговорення травматичної події. Замість цього ми йдемо слідами порушення чиїхось кордонів і гідності, щоб полегшити інтеграцію і зцілення.

Чого ми досягли у 2022 році

  • Провели понад 2500 кризових консультацій для більш ніж 500 осіб.
  • Провели 100 онлайн- і офлайн-тренінгів про те, як краще справлятися зі стресом і травмами для груп від 10 до 50 осіб.
  • Провели 65 зустрічей для 13 груп психологічної підтримки, у яких брало участь онлайн 80 волонтерів із різних міст Європи.
  • Організували 5 виїзних заходів: антистрес-семінари та відновлювальні ретрити, у яких брало участь 57 волонтерів та активістів.
  • Опублікували оновлену версію нашого коміксу «Я можу! Як впоратися зі стресом, подолати труднощі та впоратися з конфліктом» українською, російською та англійською.
  • Написали 90 постів і опублікували 520 сторіс у нашому інстаграм-акаунті @feniks_podderzhka.
  • Працювали онлайн і офлайн із Бреста, Львова, Кракова, Берліна, Тбілісі, Києва, Мінська, Гданська, Гааги, Дніпра, Любляни, Бахмута, Чернігова, Варшави, Гамбурга, Паланги, Зальцбурга, Батумі, Дюссельдорфа, Хальсгайма та інших міст Європи. 
   •  

   Тренінг із роботи з травмою для психологів і волонтерів, Чернігів


FENIKS – психическое здоровье и психосоциальная поддержка во время войны и кризиса

FENIKS – международная команда травматерапевтов с большим опытом поддержки гражданских активистов и правозащитников во время кризиса. Инициатива специализируется на телесно-ориентированных методах лечения острых травм и стрессовых реакций, связанных с войной и насилием.

Работа команды FENIKS с травмой включает индивидуальную и групповую травматерапию, обучение работе с травмой, поддержку детей и подростков и восстановительные ретриты. FENIKS работает с гражданскими активистами в условиях общественно-политического кризиса в Беларуси и войны в Украине. Наша программа – это совместная работа организаций «Libereco – Partnership for Human Rights» и «Восток-SOS».

FENIKS Беларусь

С августа 2020 года FENIKS помогает гражданским активистам, пострадавшим от репрессий. Мы поддерживаем людей, которые были вынуждены эмигрировать, чтобы избежать дальнейших репрессий и тюремного заключения, которые не могут вернуться домой, встретиться со своими близкими и должны начать новую жизнь в изгнании. Мы поддерживаем гражданских активистов после освобождения из тюрьмы, чтобы облегчить их социальную адаптацию и преодоление прошлых травм.

Также мы поддерживаем волонтеров и волонтерские команды, которые помогают пострадавшим от социально-политического кризиса в Беларуси внутри страны и за ее пределами.

FENIKS Украина

Российское вторжение нанесло огромный человеческий и психологический ущерб. Смерть и телесные повреждения, обстрелы и расстрелы мирных жителей, пытки и изнасилования оставляют раны у пострадавших людей, сообществ и общества. Эвакуация, перемещение и разлучение семей усугубляют трудности, с которыми сейчас сталкиваются люди в Украине.

Многочисленные волонтеры включились в работу в ответ на украинский кризис: они эвакуируют людей из пострадавших от боевых действий районов, распределяют гуманитарную помощь, документируют нарушения прав человека, поддерживают внутренне перемещенных лиц и многое другое. Наша задача – укрепить этих активистов, чтобы они могли помогать, не нанося вреда ни себе, ни другим.

Наш подход

Мы работаем в телесно-ориентированном подходе, который направлен на восстановление эластичности и способности нервной системы справляться со стрессом и восстанавливаться после травмы. Наш основной метод, Somatic Experiencing, не требует обсуждения травматического события. Вместо этого мы идем по следам нарушения чьих-то границ и достоинства, чтобы облегчить интеграцию и исцеление.

Чего мы достигли в 2022 году

  • Провели более 2500 кризисных консультаций для более, чем 500 человек.
  • Провели 100 онлайн- и офлайн- тренингов о том, как лучше справляться со стрессом и травмами для групп от 10 до 50 человек.
  • Провели 65 встреч для 13 групп психологической поддержки, в которых участвовало онлайн 80 волонтеров из разных городов Европы.
  • Организовали 5 выездных мероприятий: антистресс-семинары и восстановительные ретриты, в которых участвовало 57 волонтеров и активистов.
  • Опубликовали обновленную версию нашего комикса «Я могу! Как справиться со стрессом, преодолеть трудности и справиться с конфликтом» на украинском, русском и английском.
  • Написали 90 постов и опубликовали 520 сторис в нашем инстаграм-аккаунте @feniks_podderzhka.
  • Работали онлайн и офлайн из Бреста, Львова, Кракова, Берлина, Тбилиси, Киева, Минска, Гданьска, Гааги, Днепра, Любляны, Бахмута, Чернигова, Варшавы, Гамбурга, Паланги, Зальцбурга, Батуми, Дюссельдорфа, Хальсхайма и других городов Европы.